De ontwikkeling van het project Veldmeester is in volle gang!

Fase 1:
Transformatie

Fase 1:
Transformatie

Het project wordt in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase betreft de transformatie van het voormalig schoolgebouw tot 3 grondgebonden woningen.

Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:

Fase 2:
Realisatie

Fase 2 :
Realisatie

Fase 2 betreft de realisatie van de 6 patiowoningen op het achterterrein.

Hiervoor geldt een ander stappenplan: